Top اربیل به دلیل جنایت رژیم صدام، از بغداد خواستار پرداخت غرامت شد Tips!

ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سرزمین‌های جهان، با داشتن تمدن‌های باستانی و فرهنگی بسیار غنی، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و فرهنگ جهان دارد. ایران که در زبان فارسی به نام «ایران زمین» یا «پارس» نیز شناخته می‌شود، در غرب آسیا و جنوب غربی قاره آسیا واقع شده و با مساحتی بالغ بر ۱۶۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع، پنجمین کشور بزرگ جهان است.

ایران در طول تاریخ، شاهد ایجاد تمدن‌هایی همچون ایلامیان، ماد‌ها، آخمنیدیان، ساسانیان و شاهنشاهی پهلوی بوده است. همچنین، ایران به عنوان یکی از کشورهایی با تنوع فرهنگی و زبانی بسیار زیاد، چهره متنوعی را به خود گرفته است.

در سال ۱۹۷۹ پس از انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد و از آن زمان به بعد، ایران با تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی و سیاسی روبرو شد. اما با وجود همه این مشکلات، ایران همچنان یک کشور پویا و با فرهنگ بسیار غنی است که در زمینه‌های مختلفی از جمله صنایع دستی، فرهنگ و هنر، موسیقی، ادبیات و غیره، مشهور است.

If you treasured this article and you simply would like to acquire more info pertaining to https://rssmag.ir/news/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9matic-2/ generously visit our own web site.

Leave a Reply